Privacy

Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor bestellingen

De gegevens die door onze klanten worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) van het Nederlands recht. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een bestelling volledig te kunnen verwerken en de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens worden dus nooit voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze contactpagina, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben

Kralenpracht verwerkt jouw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze digitale nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, bijvoorbeeld als er iets mis is met jouw bestelling.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Kralenpracht analyseert jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Kralenpracht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Gegevens bewaren

Kralenpracht zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Niet delen met anderen

Kralenpracht verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. (Zoals PostNL voor het verzenden van jouw bestelling)

In kaart brengen websitebezoek

Kralenpracht gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Lukt het niet via deze instellingen of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via onze contactpagina. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Kralenpracht zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Je kunt ons ook per post bereiken op ons postadres:
Kralenpracht
Eikendreef 60
6581 PG  Malden
Nederland

Beveiliging

Kralenpracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Contact

  Naam *

  E-mail *

  Jouw bericht *